fbpx

Sprawozdanie z EHA 2022

W czerwcu odbył się kolejny kongres EHA - Europejskiego Towarzystwa Hematologicznego, który jest niezmiernie ważnym wydarzeniem pozwalającym hematologom na międzynarodową wymianę doświadczeń i aktualizację standardów medycznych.

Z dumą informujemy, że na tegorocznym EHA zaprezentowano aż 13 doniesień naukowych ze współautorstwem prof. dr hab. n. med. Wojciecha Jurczaka, kierującego Pododdziałem Leczenia Nowotworów Układu Chłonnego Kliniki Onkologii Klinicznej NIO-PIB Oddział w Krakowie.


Dodatkowo, 2 naukowców reprezentuje nasz kraj w Zarządzie Europejskiego Towarzystwa Hematologicznego:  prof. dr hab. n. med. Wojciech Jurczak, z Narodowego Instytut Onkologii, wybrany do Komitetu Naukowego EHA oraz prof. dr hab. n. med. Jerzy Windyga z Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, wybrany do Rady Programowej.
 

Ponadto 2 doniesienia naukowe  z udziałem prof. dr hab. n med. Wojciecha Jurczaka miały charakter wystąpień ustnych i dotyczyły leczenia chłoniaka grudkowego we wznowie / opornoścci procesu oraz nowej metody leczenia I rzutu chłoniaka z komórek płaszcza. Drugie z doniesień, ukazało się  równocześnie „online”  jako publikacja w  The New England Journal of Medicine. 

Jedną z prac z jego współautorstwem o roli przeciwciał bispecyficznych w leczeniu chłoniaka rozlanego z dużych limfocytów B, wybrano do prezentacji w trakcie „Presidential Symposium” EHA. 

Dziękujemy za zaangażowanie w aktywny rozwój innowacyjnych metod leczenia chłoniaków!

Print Friendly, PDF & Email