fbpx

Trzecia dawka już dostępna. Rozważ tę możliwość.

Profesor Wojciech Jurczak mówił o tej pilnej potrzebie w czasie ostatniej sesji. Wreszcie potrzeba stała się możliwością. Od wczoraj pojawiły się skierowania na dodatkową dawkę szczepienia dla wybranych grup pacjentów, m.in.
- otrzymujących aktywne leczenie przeciwnowotworowe
- po przeszczepie komórek macierzystych w ciągu ostatnich 2 lat
- leczonych aktualnie dużymi dawkami kortykosteroidów lub innych leków, które mogą hamować odpowiedź immunologiczną.

W tej grupie jest wielu pacjentów hematoonkologicznych, których gorąco zachęcamy do rozważenia tej możliwości. Dlaczego akurat te grupy? Szczepionka, aby działała musi być skuteczna. Okoliczności zdrowotne u w/w pacjentów utrudniają wytworzenie się dostatecznej liczby przeciwciał, dlatego dla jak najwyższej ochrony należy się wybranym grupom dodatkowe szczepienie, aby maksymalnie zwiększyć ochronę przed – niezwykle trudnym do leczenia zwłaszcza u pacjentów z obniżoną odpornością – koronawirusem SARS-Cov-2.

Pacjenci, którzy nie mają w systemie skierowania, a należą do w/w grup, mogą zgłaszać się po skierowania do lekarza prowadzącego lub pierwszego kontaktu.

Musimy jednak pamiętać, że nie przeprowadzono formalnych badań potwierdzających bezpieczeństwo 3 dawki. Podano ją już tysiącom chorych, np w Izraelu, podanie jej zalecają ją producenci szczepionek. W Polsce dopuszcza się szczepienie już w 28 dni po 2- giej dawce. Jeżeli mają Państwo wątpliwości, należy wykonać badanie miana przeciwciał po szczepieniu, co wiąże się z pobraniem krwi (np. Laboratorium Diagnostyka ). U osób bez protekcyjnego miana przeciwciał korzyści z podania 3 dawki na pewno przewyższają potencjalne ryzyko. U osób z protekcyjnym mianem przeciwciał podanie 3-ciej dawki zaleca się w 4-8 miesięcy po drugiej.

Na świecie rozważa się również szersze rekomendacje do powtarzania szczepień w rok po 2-giej dawce, u osób starszych czy pracowników służby zdrowia, niezależnie od miana przeciwciał.

Print Friendly, PDF & Email