fbpx

ZJAZD PTHiT 2019

Tegoroczny zjazd PTHiT odbywał się Łodzi w dniach 12-14 września i zgromadził niemal 1300 uczestników, którzy przez trzy dni omawiali doświadczenia praktyczne oraz najnowsze wyniki badań w zakresie hematologii. Wśród prelegentów obecni byli wykładowcy z całego świata, których wielką wartością jest możliwość prezentowania praktycznego stosowania metod dostępnych w Polsce w węższym stopniu.

Lekarze koncentrowali się nie tylko na metodach leczenia konkretnych chorób, ale także radzeniu sobie z niepożądanymi objawami prowadzenia terapii. Wiele uwagi poświęcono nowym trendom w procesie leczenia chłoniaków, w tym najnowszej metodzie CAR-T, której opis już wkrótce pojawi się na naszej stronie. Program był niezwykle bogaty i nastawiony na aktualizację standardów postępowania, z podkreśleniem, jak dynamiczną dziedziną jest nowoczesna hematologia, z wielkim obszarem do optymalizacji i usprawniania procesu leczenia. W tym roku zorganizowano również specjalną sesję dotyczącą Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie lekarze z podobnego Polsce kręgu ekonomicznego mogli zaprezentować i przedyskutować sposoby i postępowanie terapeutyczne w leczeniu hematologicznym, mając do dyspozycji podobne zasoby finansowe.

W ramach zjazdu nie tylko wypowiadali się lekarze, ale także pielęgniarki, jak i sami pacjenci, co było innowacyjnym przedsięwzięciem i jest wyrazem uznania potrzeby kompleksowego leczenia uwzględniającego nie tylko stosowanie leków, ale również poczucie bezpieczeństwa pacjenta w trakcie terapii, które znacząco może wpłynąć na motywację do zdrowienia.

W zjeździe wzięli udział lekarze z Zespołu Leczenia Chłoniaków, prezentacje ze zjazdu są częściowo dostępne na portalu hematoonkologia.pl. Na naszej stronie w strefie wiedzy udostępniamy jedynie prezentacje Zespołu Leczenia Chłoniaków.

Prof. Wojciech Jurczak zaprezentował 5 wykładów nt. 

  • Optymalizacja leczenia chorych z nawrotowym/opornym na leczenie chłoniakiem Hodgkina nie kwalifikujących się do autologicznego przeszczepienia szpiku
  • Przegląd aktualnych prospektywnych badań PLRG
  • Wyzwania w leczeniu chorych z nawrotowym, opornym chłoniakiem nieziarniczym o wysokim stopniu złośliwości
  • Leki biologiczne biorównoważne w hematologii – bezpieczeństwo, skuteczność, ekonomia
  • Will targetted therapies change the landscape in MCL?

Dr n.med. Monika Długosz-Danecka zaprezentowała wyniki doświadczeń w zakresie:

Piksantron w leczeniu chorych z nawrotowym, opornym chłoniakiem nieziarniczym o wysokim stopniu złośliwości

Dr Marek Dudziński

wziął udział w panelu Pacjent – lekarz, współpraca jest możliwa, w którym lekarze, pacjenci oraz psychoonkolog poruszali kwestie roli komunikacji oraz wsparcia społecznego udzielanego przez personel medyczny pacjentom.

Możesz czytać więcej...

Print Friendly, PDF & Email