fbpx

ZMIANA STANDARDÓW LECZENIA I LINII W CHŁONIAKU HODGKINA I CHŁONIAKACH NIEZIARNICZYCH DZIĘKI BADANIOM NASZYCH SPECJALISTÓW

Z dumą informujemy, iż badania prowadzone przez prof. Monikę Długosz-Danecką oraz prof. Wojciecha Jurczaka doprowadziły w pierwszym półroczu 2022 roku do zmiany standardów leczenia I linii w chłoniaku Hodgkina, chłoniaku rozlanym z dużych limfocytów B oraz w chłoniaku z komórek płaszcza.

W pierwszym badaniu ECHELON-1 dzięki zastosowaniu brentuksymabu wedotyny w połączeniu z chemioterapią AVD uzyskano poprawę przeżycia całkowitego w grupie chorych z zaawansowanym, uprzednio nieleczonym chłoniakiem Hodgkina w porównaniu ze standardową chemioterapią ABVD.

W badaniu POLARIX zastosowanie polatuzumabu wedotyny w połączeniu z immunochemioterapią RCHP, w porównaniu do standardowej immunochemioterapii RCHOP, znacząco wydłużyło przeżycie wolne od progresji choroby u nieleczonych chorych z DLBCL pośredniego i wysokiego ryzyka, przy porównywalnym profilu bezpieczeństwa. Badanie SHINE prowadzone u starszych chorych z nieleczonym chłoniakiem z komórek płaszcza wykazało znacząco wydłużenie przeżycia wolnego od progresji choroby przy dołączeniu ibrutynibu do standardowej immunochemioterapi RB. Wyniki przedstawionych prac uznano za tak przełomowe, iż równolegle z ich ogłoszeniem podczas amerykańskich konferencji ASH i ASCO oraz europejskiej konferencji EHA, ukazały się pełnotekstowe publikacje w prestiżowym New England Journal of Medicine, najczęściej cytowanym w świecie medycznym czasopiśmie naukowym. NEJM 2021 Journal Impact Factor wynosi 176,079, co czyni NEJM najwyżej notowanym czasopismem medycznym w kategorii medycyny ogólnej. 

Jest to unikatowa sytuacja, gdzie wyniki trzech prac z udziałem polskich badaczy, w dodatku z jednego Ośrodka, w ciągu jednego półrocza zmieniają utrwalone od kilkunastu lat standardy leczenia.

Gratulujemy wyjątkowego sukcesu klinicznego i naukowego naszym specjalistom!

Print Friendly, PDF & Email