fbpx

RUSZAJĄ 2 ZAMKNIĘTE GRUPY WSPARCIA!

Zapraszamy do zamkniętych grup wsparcia prowadzonych on-line przez psychoonkologa dla osób doświadczających silnego lęku przed nawrotem! Razem możemy więcej!

W marcu uruchamiamy 2 pilotażowe grupy wsparcia dla Pacjentów doświadczających silnego lęku przed nawrotem. Jedna dla osób w remisji chłoniaka agresywnego, druga dla chorych w remisji chłoniaków indolentnych.

Grupy poprowadzimy w nurcie terapii metakognitywnej, która ma naukowo udowodnioną skuteczność w leczeniu zaburzeń lękowych i depresyjnych.

Uczestnicy będą monitorowani pod względem poziomu lęku, aby móc coraz skuteczniej prowadzić kolejne spotkania i poszerzyć ogólną wiedzę o skuteczności metody metakognitywnej u pacjentów hematoonkologicznych!

Print Friendly, PDF & Email